Przejdź do treści

Camino Polaco

O BRACTWIE

Czuwając nad Camino Polaco

STOWARZYSZENIE

Bractwo Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu

Dane organizacji katolickiej
KRS: 0000604925
 87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski 6
 Konto: 81 1140 2004 0000 3102 7619 7141

Powstanie

Stowarzyszenie Bractwo Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 18 listopada 2015 r. przez 17 członków założycieli.
Do KRS zostało wpisane dnia 26 lutego 2016 r.

JE Ksiądz Wiesław Śmigiel Biskup Toruński dekretem z dnia 28 marca 2022 r. nadał  Bractwu, jako stowarzyszeniu wiernych, kościelną osobowość prawną jako organizacji katolickiej.

CELE STATUTOWE

Opiekunowie Camino Polaco

Celem Bractwa jest podejmowanie działań wspomagających Parafię św. Jakuba Apostoła w Toruniu, Pracownię Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz inne instytucje, jednostki samorządu terytorialnego a szczególnie Radę Programową ds. Szlaku św. Jakuba przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego przy realizacji przedsięwzięć zmierzających do:

powstania, odtworzenia oraz czuwania nad drogami pielgrzymkowymi do św. Jakuba z Composteli położonymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;

opieki nad pielgrzymami, którzy wędrują Camino de Santiago na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;

wspierania dzieł związanych z realizacją chrześcijańskiego ducha Camino de Santiago, uczestnictwa w uroczystościach liturgicznych związanych z kultem św. Jakuba Apostoła w Parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu zwłaszcza w dni związane z odpustem Jakubowym; jak również, w parafiach św. Jakuba w województwie kujawsko – pomorskim jak i na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej a także innych miejscach.

Bractwo realizuje swoje cele poprzez organizację działań promujących Camino de Santiago na terenie Europy, w szczególności takich jak: spotkania, odczyty, konferencje naukowe, koncerty, kampanie promocyjne i edukacyjne, wspólne przejścia Szlakiem św. Jakuba, święta Camino Polaco.

W ramach współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się Droga św. Jakuba w Polsce i za granicą członkowie Bractwa aktywnie uczestniczą w kolejnych spotkaniach Parlamentu Jakubowego, czyli przestrzeni współpracy organizacji, instytucji i grup nieformalnych zajmujących się Drogą św. Jakuba w Polsce. W latach 2017, 2018 i 2023  spotkania IV, V i X sesji odbyły w Toruniu, a Bractwo było ich organizatorem.

W roku 2024 Bractwo jest koordynatorem działań na Drogach św. Jakuba w Województwie Kujawsko-pomorskim.