Przejdź do treści

Camino Polaco

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Wyjątkowe miejsca na szlaku

CIECHOCIN

Miejsce bogate w zabytki

Przez turystów bywa mylona z Ciechocinkiem. Ciechocin, bo o niej mowa, to niewielka miejscowość położona na zachód od Torunia. Trasa szlaku Camino Polaco przechodzi obok dwóch niezwykłych zabytków, kryjących w sobie fragment niezwykłej historii.

Kościół w Ciechocinie

Budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Małgorzaty, rozpoczęto w drugiej połowie XIV wieku. Pierwotnie reprezentowała styl gotycki, jednak uległy one zatarciu. Murowany z kamienia, przybudówki ceglane. Zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, trójnawowy z wnętrzem przebudowanym w stylu neogotyckim.

Wnętrze korpusu rozdzielone w 1891 roku ośmioma neogotyckimi kolumnami. W nawie głównej kościół jest nakryty pozornym sklepieniem kolebkowym, w nawach bocznych stropem płaskim.

Na zewnątrz opięty w narożach i połowie ściany północnej trójskokowymi szkarpami. Zakrystia i kruchta dobudowana lub przebudowana w XVIII wieku. Wyposażenie i wystrój kościoła wykonane w stylu barokowym.

Więcej informacji tutaj

Młyn w Dulniku

Osada istniała już w XIII wieku. Początkowo zwana „Na Dole” lub „Nadole”, później „Dolnik”, a obecnie Dulnik. Nazwa pochodzi od położenia osady nad dolnym odcinkiem rzeki Lubianki.

Według różnych źródeł obecnie znajdujący się tam młyn powstał w 1900 lub 1903 r. Młyn ma cztery poziomy, z czego tylko poziom piwniczny jest murowany.

W przybudówce bocznej mieściło się dawniej koło młyńskie, w piwnicy system przeniesienia napędu dla urządzeń. Na parterze znajdowała się najważniejsza część młyna – kamienie młyńskie w obudowie, nad nimi kosz zasypowy.

Więcej informacji tutaj

TORUŃ

Stolica kultury w kujawsko-pomorskim

Kujawsko-pomorski szlak św. Jakuba przecina miasto, przez które nie sposób przejść obojętnie. Ojczyzna Mikołaja Kopernika słynie z wyjątkowej starówki, kryjącej w sobie wiele cudów architektury. Prócz możliwości zwiedzania, pielgrzymi mogą również trafić na cykliczne wydarzenia kulturalne, odbywające się w obrębie najstarszej części miasta.

Kościół św. Jakuba w Toruniu

Został wzniesiony w I poł. XIV wieku jako świątynia parafialna dla mieszkańców Nowego Miasta Torunia, lokowanego w 1264 roku. Ze względu na swą wyjątkową konstrukcję uważany jest za najpiękniejszy gotycki budynek sakralny w Toruniu.

W nawie głównej wspaniale prezentuje się barokowy ołtarz główny i renesansowe organy, jedne z najstarszych w Polsce. Bogato ozdobione filigranowymi rzeźbami i herbami Prus Królewskich oraz Starego i Nowego Miasta Torunia, zostały zbudowane w 1611 roku. Do dzisiaj ich głos rozbrzmiewa w nastrojowym wnętrzu pełnym niepowtarzalnych i drogocennych pamiątek z przeszłości.

Więcej informacji tutaj

Zamek Dybowski

Początek jego historii wyznacza tzw. Pokój Mełneński, na mocy którego król Władysław Jagiełło w 1422 r. odzyskał ziemie na lewym brzegu Wisły podarowane Krzyżakom w 1230 r. przez księcia Konrada Mazowieckiego.

W 1423 r. rozpoczęto budowę zamku. Najpierw powstał czterokondygnacyjny dom mieszkalny, który następnie po 1431 r. włączono w obwód murów obronnych. Później zbudowano wieżę wznoszącą się ponad bramą wjazdową, a całość otoczona mokrą fosą. Wewnątrz znajdował się przestronny dziedziniec.

Więcej informacji tutaj

BRODNICA

Pełne malowniczego uroku

Leżąca nad rzeką Drwęcą Brodnica to znakomita okazja dla odpoczynku dla każdego pielgrzyma na szlaku Camino Polaco. Sprzyjają temu nie tylko wielkość miasta, ale również malownicze widoki Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Naszą uwagę przykuły jednak historyczne obiekty, od których nie sposób oderwać wzroku.

Kościół farny p.w. św. Katarzyny

Kościół wzniesiony w latach 1285 – 1370, posiada trzy nawy o układzie halowy.

W nawie głównej i prezbiterium znajdują się sklepienia gwiaździste z rzeźbionymi zwornikami, w nawach bocznych umieszczone są sklepienia krzyżowe.

Najważniejsze zabytki kościoła farnego to: zespół rzeźb 12 apostołów z drugiej połowy XIV stulecia, Grupa Ukrzyżowania z XVI stulecia, kamienna chrzcielnica z XVII stulecia.

Więcej informacji tutaj

Ruiny zamku z wieżą

Zamek wzniesiony przez zakon krzyżacki w pierwszej połowie XIV wieku, na planie kwadratu.

Cztery skrzydła zamku otaczały wewnętrzny dziedziniec, wysoka na 50 metrów wieża posiadała wejście na wysokości drugiej kondygnacji. W narożach zamku umieszczono wieżyczki wysunięte poza linię murów zamkowych.

Obecnie w piwnicach zamkowych zlokalizowane są wystawy stałe, natomiast wieża zamkowa jest punktem widokowym, z którego można podziwiać przepiękną panoramę miasta.

Więcej informacji tutaj

Klasztor i Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Świątynia ufundowana w 1751 roku przez starostę brodnickiego Józefa Pląskowskiego i jego małżonkę Rozalię z Czapskich. Budowla ukończona do 1761 roku.

Kościół reprezentuje styl barokowy. Jest to budowla o jednej nawie, z orientowanym i prosto zamkniętym prezbiterium, wnętrze nakryte jest sklepieniem kolebkowym z lutenami.

Więcej informacji tutaj

PŁONNE

Kameralny punkt na szlaku

Na obszarze powiatu golubsko-dobrzyńskiego znajduje się Płonna. Niewielka wieś nie bez powodu znalazła się na trasie szlaku św. Jakuba. Wpisany na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest położony kościół parafialny św. Jakuba.

Kościół Św. Jakuba w Płonnem

Parafia erygowana była prawdopodobnie pod koniec XIV w., choć według tradycji, kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba zbudowano w 1402 r. Był to kościół murowany, orientowany, zbudowany w stylu gotyckim, usytuowany na starym wzniesieniu, zapewne wczesnośredniowiecznym grodzisku.

Około 1545 r. restaurował go Erazm Kretkowski, kasztelan brzeski. Na podstawie wizytacji z 1781 r. wiadomo, że wyposażony był w cztery ołtarze. Świątynia poddawana była kolejnym remontom w latach 1821, 1900 i 1956.

Na uwagę zasługuje ołtarz główny klasycystyczny z barokowym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz rokokowa chrzcielnica z połowy XVIII w. W świątyni znajduję się drewniana figura Św. Jakuba Apostoła.

SZAFARNIA

Obowiązkowy przystanek pielgrzymów

Słynny na mapie szlaku św. Jakuba punkt dla pielgrzymów stał się prawdziwym przystankiem. Ośrodek Chopinowski – bo o nim mowa – wyróżnia się wyjątkową gościnnością, jakiej zaznają podróżujący. Miejsce to jednak słynie przede wszystkim z kultury, a konkretnie koncertów i wystaw.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Ośrodek Chopinowski w Szafarni jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, która powstała dla upamiętnienia pobytu młodego Fryderyka Chopina w naszej miejscowości w 1824 i 1825 roku. Nie jest jednak jedynie miejscem przechowywania wspomnień i dawnych pamiątek, ale twórczą przestrzenią rozwoju talentów młodego pokolenia pianistów.

Z biegiem lat działalność Ośrodka Chopinowskiego rozszerzyła się na wszystkie dziedziny sztuki, pokazując wewnętrzną jedność artystycznych środków wyrazu, ich komplementarność i niezbędność w wychowywaniu kolejnych pokoleń melomanów.

Ośrodek Chopinowski prowadzi przede wszystkim działalność koncertową i wystawienniczą. Cykliczne koncerty, skupiające zarówno stałych bywalców jak również systematycznie wzrastającą rzeszę nowych melomanów, odbywają się przynajmniej kilka razy w miesiącu, w kameralnej atmosferze.

Po więcej zapraszamy na stronę ośrodka: http://www.szafarnia.art.pl/