Przejdź do treści

Camino Polaco

ETAPY

Odnajdź swoje miejsce na drodze

Etap 1

IŁAWA – NOWE MIASTO LUBAWSKIE (25 km)

Droga prowadzi przez:

Iława – Katarzynki – Radomno – Chrośle – Nowy Dwór Bratiański – Nawrę – Nowe Miasto Lubawskie

Najciekawsze miasta:

Iława – to miasto położone nad jeziorem Jeziorak. W 1706 r. prawie całe miasto zostało zniszczone przez pożar. Iława zaczęła się rozwijać gospodarczo i przemysłowo dopiero od XIX w. na skutek budowy Kanału Elbląskiego oraz po uruchomieniu linii kolejowych, stając się bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym.

W czasie II wojny światowej miasto zniszczone zostało w 75%, głównie przez żołnierzy Armii Czerwonej.

To warto zobaczyć:

 • gotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego z lat 1317–1325, fragmenty murów obronnych z połowy XIV w.,
 • dawna wozownia – stajnia z końca XIX w. (tawerna „Kaper”),
 • przy dworcu PKP – dwie wieże ciśnień (1871 i 1915).
 • Na południe od Iławy zespół niemieckich schronów zbudowanych w ramach „Pozycji Iławskiej”, powstałych krótko przed II wojna światową.

Etap 2

NOWE MIASTO LUBAWSKIE – BACHOTEK (22 km)

Droga prowadzi przez:

Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik – Lipowiec – Kaługę – Szramowo – Pokrzydowo – Bachotek

Najciekawsze miasta:

Nowe Miasto Lubawskie – miasto nad rzeką Drwęcą w południowej części województwa warmińsko – mazurskiego. Jego korzenie sięgają czasów średniowiecznych. Miasto założył w 1325 r. komtur ziemi chełmińskiej Otton von Lutterberg.

To warto zobaczyć:

 • gotycka bazylika św. Tomasza Apostoła z XIV w. z piękną polichromią i unikalną płytą nagrobną – Kunona von Liebensteina,
 • odcinki murów miejskich z resztkami baszt oraz dwiema bramami miejskimi: Lubawską i Brodnicką z XIV w. – w tej ostatniej siedziba Regionalnego Muzeum Ziemi Lubawskiej
 • dawny zbór ewangelicki z 1912 r.

Kurzętnik – Pierwsze wzmianki o Kurzętniku pochodzą z 1291 r., wówczas to biskup chełmiński Werner nadał kapitule chełmińskiej ziemie w okolicy góry Chornichium. Na przełomie XIII i XIV w. kapituła chełmińska wzniosła zamek na wysokiej górze. Około 1330 r. kapituła chełmińska nadała osadzie prawa miejskie.

To warto zobaczyć:

 • na wysokiej Górze Zamkowej ruiny zamku kapituły chełmińskiej z przełomu XIII i XIV w.,
 • gotycki kościół pw. Najświętszej Marii Magdaleny z 1 połowy XIV w. oraz dwór z końca XIX w.

Etap 3

BACHOTEK – MSZANO (20 km)

Droga prowadzi przez:

Bachotek – Tamę Brodzką – Brodnicę – Szabdę – Mszano

Najciekawsze miasta:

Brodnica – miasto nad rzeką Drwęcą. Najstarsza wzmianka o grodzie pochodzi z 1223, kiedy to kronikarz Piotr z Duisburga zanotował, że oddział 40 Litwinów zniszczył tutejszy gród. W celu obrony przed kolejnymi najazdami Krzyżacy na lewym brzegu Drwęcy wznieśli obronny zamek. Prawa miejskie otrzymała w 1298 roku z rąk krzyżackich, do których należała do 1479 r. Rozwój miasta nastąpił w XVI w., a następnie w 1 poł. XVII w., za rządów królewny Anny Wazówny.

To warto zobaczyć:

 • gotycki kościół pw. św. Katarzyny z przełomu XII i XIV w.,
 • kościół i klasztor Reformatorów z połowy XVIII w., średniowieczne
 • fortyfikacje: mury miejskie z Bramą Chełmińską i wieżą Bramy Mazurskiej z XIV w.,
 • fragmenty gotyckiego ratusza z XIV w.,
 • pałac Anny Wazówny z 2 połowy XVI w.
 • pozostałości zamku krzyżackiego z wieżą z 1 połowy XIV w.

Etap 4

MSZANO – SZAFARNIA (27 km)

Droga prowadzi przez:

Mszano – Słoszewy – Radziki Duże – Tomkowo – Płonne – Szafarnię

Najciekawsze miasta:

Płonne – wieś wymieniona w 1323 r. Od 2 połowy XVIII do połowy XIX w. majątek należał do Dziewanowskich, następnie Piwnickich.Wieś wymieniana w korespondencji Fryderyka Chopina.

To warto zobaczyć:

 • gotycka bazylika św. Tomasza Apostoła z XIV w. z piękną polichromią i unikalną płytą nagrobną – Kunona von Liebensteina,
 • odcinki murów miejskich z resztkami baszt oraz dwiema bramami miejskimi: Lubawską i Brodnicką z XIV w. – w tej ostatniej siedziba Regionalnego Muzeum Ziemi Lubawskiej
 • dawny zbór ewangelicki z 1912 r.

Szafarnia – wieś. W 1779 r. w posiadaniu Juliana Dziewanowskiego, potem około 1863 r. własność Karwata. W latach 1824–1825 gościł tu na zaproszenie Dominika, syna Juliana Dziewanowskiego, młody Fryderyk Chopin.

To warto zobaczyć:

 • dwór zbudowany w 3 ćwierci XIX w. przez Karwata. W dworze prężnie działa Ośrodek Chopinowski.
 • W otoczeniu dworu park w typie krajobrazowym z początku XIX w.

Etap 5

SZAFARNIA – CIECHOCIN (21 km)

Droga prowadzi przez:

Szafarnia – Golub – Dobrzyń – Ruziec – Dulnik – Ciechocin

Najciekawsze miasta:

Golub-Dobrzyń – miasto nad Drwęcą. Powstało wskutek połączenia w 1950 r. dwóch miast Golubia i Dobrzynia. Zamek górujący nad miastem został wzniesiony w latach

1296-1310 przez Krzyżaków. Wielokrotnie zdobywany i niszczony. Za rządów starostów Kostków oraz królewny Anny Wazówny zamek zmienił wygląd z gotyckiej warowni na rezydencję pałacową, zwieńczoną renesansową attyką.

W 1807 r. pełnił funkcję lazaretu wojsk francuskich, a w 1833 r. za rządów pruskich znajdowało się tu więzienie. Obecnie własność Oddziału PTTK.

To warto zobaczyć:

 • zamek pokrzyżacki z przełomu XIII i XIV w.,
 • fragmenty murów miejskich i baszty z przełomu XIV i XV w.,
 • dom „Pod Kapturem” z XVIII w.,
 • gotycki kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w części golubskiej z 1 połowy XIV w.
 • klasycystyczny kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w części dobrzyńskiej z lat 1823-1826.

Etap 6

CIECHOCIN – TORUŃ (32 km)

Droga prowadzi przez:

Ciechocin – Jesionkę – Szembekowo – Brzozówkę – Złotorię – Kaszczorek – Toruń

Najciekawsze miasta:

Toruń – Piękne i niezwykle atrakcyjne miasto leżące nad Wisłą, ze starówką wpisaną w 1997 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Położone jest w Pradolinie Toruńsko – Eberswaldzkiej. Miasto pierwotnie założone przez Krzyżaków na terenie miejscowości Stary Toruń, prawa miejskie otrzymało w 1233 r. z rąk wielkiego mistrza Hermana von Salza.

To warto zobaczyć:

 • między innymi gotyckie kościoły:  św. Jakuba Apostoła, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, katedra śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty,
 • gotycki Ratusz Staromiejski
 • gotycki Dom Kopernika,
 • barokową kamienicę „Pod Gwiazdą”, wiele atrakcyjnych kamienic mieszczańskich i spichrzów,
 • ruiny zamku krzyżackiego oraz królewskiego zamku „Dybów”,
 • średniowieczne fortyfikacje miasta z murami, basztami i bramami,
 • a także fortyfikacje związane z Twierdzą Toruń.

Etap 7

TORUŃ – GNIEWKOWO (30 km)

Droga prowadzi przez:

Toruń – zamek „Dybów” – Fort X – Małą Nieszawkę – Wielką Nieszawkę – Cierpice – Jarki – Zajezierze – Gniewkowo

Najciekawsze miasta:

Gniewkowo – Prawa miejskie otrzymało w latach 1267–1271 z nadania księcia inowrocławskiego Siemomysła. Zniszczone i opustoszałe w okresie wojen szwedzkich. Rozwój miasteczka nastąpił po 1873 r. wskutek otwarcia linii kolejowej Poznań – Inowrocław – Toruń.

To warto zobaczyć:

 • gotycki kościół pw. śś. Mikołaja i Konstancji z XIV w.,
 • dawny zbór ewangelicki z 2 połowy XIX w;
 • dawną synagogę z 2 połowy XIX w.
 • ratusz miejski z 1908 r.

Etap 8

GNIEWKOWO – KRUSZWICA (33 km)

Droga prowadzi przez:

Gniewkowo – Wierzbiczany – Gąski – Parchanie – Kanał Parchański – Niemojewo – Pławinek – Górę – Łojewo – Szarlej – Kruszwicę

Najciekawsze miasta:

Kruszwica – Miasto położone nad północnymi brzegami jez. Gopło. W zamierzchłych czasach przez teren Kujaw nadgoplańskich przebiegał jeden z najważniejszych szlaków handlowych – tzw. szlak bursztynowy. W okresie VIII–X w. gród kruszwicki był ośrodkiem plemiennym Goplan. Pierwsza stolica biskupstwa kujawskiego. Prawa miejskie Kruszwica otrzymała w 1422 r. z rąk króla Władysława Jagiełły.

To warto zobaczyć:

 • a także romańska kolegiata pw. śś. Piotra i Pawła i Najświętszej Marii Panny z lat 1120-1140,
 • wieża zamkowa 32-metrowej wysokości, zwana „Mysią”
 • pozostałości zamku z okresu panowania króla Kazimierza Wielkiego.

Etap 9

KRUSZWICA – GĘBICE (26 km)

Droga prowadzi przez:

Kruszwica – Łagiewniki – Polanowice – Książ – Starczewo – Strzelno – Łąkie – Zbytowo – Gębice

Najciekawsze miasta:

Strzelno – Miasto położone na granicy Kujaw i Wielkopolski. Od XII w. należało do klasztoru kanoników laterańskich w Trzemesznie. Około 1150 r. w Strzelnie ufundowano klasztor żeński norbertanek. W 1356 r. osada otrzymała prawa miejskie z rąk króla Kazimierza Wielkiego. Dzięki rozległym włościom, kontaktom i znaczeniu klasztoru miasto szybko się rozwijało.

To warto zobaczyć:

 • na wzgórzu św. Wojciecha, we wsch. części miasta znajduje się zespół poklasztorny norbertanek. Na zespół składają się: bazylika pw. Świętej Trójcy, dawny klasztor i rotunda św. Prokopa.

(Z materiałów przygotowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu)

Etap 10

GĘBICE – MOGILNO (10,8 km)

Droga prowadzi przez:

Gębice – Marcinkowo – Gozdanin – Żabienko – Żabno – Mogilno

Najciekawsze miasta:

Mogilno

To warto zobaczyć:

 • Parafia Świętego Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie. Kościół zbudowany około 1511 roku. Jest budowlą późnogotycką. W szczytowej części ołtarza głównego, znajduje się duży, wykonany na płótnie, w złoconej ramie, olejny obraz patrona parafii, św. Jakuba Większego Apostoła, w wyobrażeniu pielgrzyma, patrona pielgrzymów.
 • Parafia św. Jana Apostoła w Mogilnie – dawne Opactwo benedyktynów w Mogilnie powstało prawdopodobnie w XI w.: od 1 stycznia 2014 r. parafię prowadzą i zamieszkują klasztor Bracia Mniejsi Kapucyni Prowincji Warszawskiej.

z Mogilna rozpoczyna się Droga Wielkopolska.