Znowu o nas głośno! Dokładnie, o drodze do Santiago de Compostela .  A to za sprawą  programu zrealizowanego przez TVP Bydgoszcz pod tytułem „Bliżej Nieba” .Program Darii Kazuły ma być odpowiedzią na wiele pytań i problemów współczesnego człowieka, który chce żyć „bliżej nieba” i wyemitowany został 25 października 2020r. Kto nie mógł obejrzeć lub przegapił to może to w każdej chwili uczynić. Zachęcamy tym bardziej, że w nagraniu wzięli udział współbracie z Bractwa Św. Jakuba w Toruniu, Mirosława Buczyńska, Piotr Orłowski oraz Ks. Piotr Roszak. Kliknij TUTA