Przejdź do treści

Camino Polaco

Obchody święta św. Jakuba Apostoła

Obchody święta św. Jakuba Apostoła, w tym roku szczególne ze względu na Rok Święty Compostelański, rozpoczęły się już w piątek, 23 lipca, od uroczystego podświetlenia symbolami Camino toruńskiego kościoła św. Jakuba. Inauguracji dokonał Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce Francisco Javier Sanabria Valderrama, któremu towarzyszyli przedstawiciele Bractwa św. Jakuba oraz sympatycy Camino de Santiago. Tego dnia Ambasador spotkał się również z Bractwem Toruńskich Belenistów, podziwiając wśród wielu szopek przygotowanych we współpracy z Pampeluną, także i jakubową, nawiązującą do roku jubileuszowego.

Następnego dnia w sobotę miało miejsce spotkanie w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, na które przybyli przedstawiciele Bractwa św. Jakuba, samorządów i parafii z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.  Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Ambasador Hiszpanii. Była to okazja do zaprezentowania kilkuletnich działań realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz rozwoju Szlaków św. Jakuba, organizowanych konferencji, przejść Camino, konkursów i wystaw.

W sobotni wieczór, w kościele św. Jakuba, po raz pierwszy, zostały odprawione uroczyste nieszpory ku czci Apostoła, którym przewodniczył ks. prof. Piotr Roszak, a śpiew prowadzili dr Agnieszka Brzezińska i ks. dk. Tomasz Gutowski. Następnie rozpoczęła się Eucharystia w wigilię święta Apostoła, a homilie wygłosił dk. Prof. Waldemar Rozynkowski, zaś po jej zakończeniu Bractwo św. Jakuba spotkało się na wspólnym posiłku ciesząc się specjałami kuchni hiszpańskiej.

Niedzielne świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele św. Jakuba o godz. 13:00 sprawowana przez ks. bpa Wiesława Śmigla, który ogłosił nowomiejską świątynię sanktuarium św. Jakuba przy Drodze Polskiej – Camino Polaco. W liturgii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych (Marszałek Piotr Całbecki, radny Przemysław Przybylski) oraz miejskich (Prezydent Michał Zaleski), nie zabrakło ambasadora Hiszpanii. Po Mszy św. na Rynku Nowomiejskim zorganizowano Jarmark Jakubowy, w czasie którego zainagurowano wystawę fotograficzną dotyczącą Camino de Santiago przygotowaną przez Instytut Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce, działał punkt informacyjny nt. Szlaków, można było zakupić przewodniki po drogach jakubowych, a także wziąć udział w przedstawieniu teatralnym „Como Postolo” w wykonaniu Pomorskiego Teatru Maksymilianus z Gdańska, prezentującym życie św. Jakuba. Mieszkańcy Torunia i goście, mający na swym koncie pielgrzymowanie do Composteli (i posiadający „kompostelkę) pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Zwieńczeniem obchodów jakubowych był koncert kwartetu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej „Wieczór w drodze – muzyka na Camino”, a w tematykę jakubową wprowadził Jan Wółkowski prowadzący koncert. Muzycznym dopełnieniem był Zespół Kameralny Portamus Gaudium, który wykonał pieśni śpiewane na Camino oraz Hymn z Santiago de Compostela.

Bogate tegoroczne uroczystości jakubowe nie byłyby możliwe bez zaangażowania wielu osób i instytucji – wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy na szlak!

fot. Artur Wiśniewski