Przejdź do treści

Camino Polaco

Kościół Św. Jakuba w Płonnem

Parafia erygowana była prawdopodobnie pod koniec XIV w., choć według tradycji, kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba zbudowano w 1402 r. Był to kościół murowany, orientowany, zbudowany w stylu gotyckim, usytuowany na starym wzniesieniu, zapewne wczesnośredniowiecznym grodzisku. Około 1545 r. restaurował go Erazm Kretkowski, kasztelan brzeski. Na podstawie wizytacji z 1781 r. wiadomo, że wyposażony był w cztery ołtarze. Świątynia poddawana była kolejnym remontom w latach 1821, 1900 i 1956. Na uwagę zasługuje ołtarz główny klasycystyczny z barokowym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz rokokowa chrzcielnica z połowy XVIII w. W świątyni znajduję się drewniana figura Św. Jakuba Apostoła.