Przejdź do treści

Camino Polaco

Ciechocin

Kościół w Ciechocinie

Budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Małgorzaty, rozpoczęto w drugiej połowie XIV wieku. Pierwotnie reprezentowała styl gotycki, jednak uległy one zatarciu. Murowany z kamienia, przybudówki ceglane. Zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, trójnawowy z wnętrzem przebudowanym w stylu neogotyckim. Wnętrze korpusu rozdzielone w 1891 roku ośmioma neogotyckimi kolumnami. W nawie głównej kościół jest nakryty pozornym sklepieniem kolebkowym, w nawach bocznych stropem płaskim. Na zewnątrz opięty w narożach i połowie ściany północnej trójskokowymi szkarpami. Zakrystia i kruchta dobudowana lub przebudowana w XVIII wieku. Wyposażenie i wystrój kościoła wykonany w stylu barokowym.

Więcej informacji tutaj

 

Młyn w Dulniku

Osada istniała już w XIII wieku. Początkowo zwana „Na Dole” lub „Nadole”, później „Dolnik”, a obecnie Dulnik. Nazwa pochodzi od położenia osady nad dolnym odcinkiem rzeki Lubianki. Według różnych źródeł obecnie znajdujący się tam młyn powstał w 1900 lub 1903 r. Młyn ma cztery poziomy, z czego tylko poziom piwniczny jest murowany. W przybudówce bocznej mieściło się dawniej koło młyńskie, w piwnicy system przeniesienia napędu dla urządzeń. Na parterze znajdowała się najważniejsza część młyna – kamienie młyńskie w obudowie, nad nimi kosz zasypowy.

Więcej informacji tutaj