Przejdź do treści

Camino Polaco

Brodnica

fot. Sylwester Słomiński

Kościół farny – Kościół p.w. św. Katarzyny

Kościół wzniesiony w latach 1285 – 1370, posiada trzy nawy o układzie halowy. W nawie głównej i prezbiterium znajdują się sklepienia gwiaździste z rzeźbionymi zwornikami, w nawach bocznych umieszczone są sklepienia krzyżowe. Najważniejsze zabytki kościoła farnego to: zespół rzeźb 12 apostołów z drugiej połowy XIV stulecia, Grupa Ukrzyżowania z XVI stulecia, kamienna chrzcielnica z XVII stulecia.

Więcej informacji tutaj

 

 

 

 

fot. Sylwester Słomiński

Ruiny zamku z wieżą

Zamek wzniesiony przez zakon krzyżacki w pierwszej połowie XIV wieku, na planie kwadratu. Cztery skrzydła zamku otaczały wewnętrzny dziedziniec, wysoka na 50 metrów wieża posiadała wejście na wysokości drugiej kondygnacji. W narożach zamku umieszczono wieżyczki wysunięte poza linię murów zamkowych. Obecnie w  piwnicach zamkowych zlokalizowane są wystawy stałe, natomiast wieża zamkowa jest punktem widokowym, z którego można podziwiać przepiękną panoramę miasta.

Więcej informacji tutaj

 

 

 

 

fot. Sylwester Słomiński

Klasztor i Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Świątynia ufundowana w 1751 roku przez starostę brodnickiego Józefa Pląskowskiego i jego małżonkę Rozalię z Czapskich. Budowla ukończona do 1761 roku. Kościół reprezentuje styl barokowy. Jest to budowla o jednej nawie, z orientowanym i prosto zamkniętym prezbiterium, wnętrze nakryte jest sklepieniem kolebkowym z lutenami.

Więcej informacji tutaj