Stowarzyszenie Bractwo Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 18 listopada 2015 r. przez 17 członków założycieli.
Do KRS zostało wpisane dnia 26 lutego 2016 r.

JE Ksiądz Wiesław Śmigiel Biskup Toruński dekretem z dnia 28 marca 2022 r. nadał  Bractwu, jako stowarzyszeniu wiernych, kościelną osobowość prawną jako organizacji katolickiej.

Celem Bractwa jest podejmowanie działań wspomagających Parafię św. Jakuba Apostoła w Toruniu, Pracownię Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz inne instytucje, jednostki samorządu terytorialnego a szczególnie Radę Programową ds. Szlaku św. Jakuba przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego przy realizacji przedsięwzięć zmierzających do:

  1. powstania, odtworzenia oraz czuwania nad drogami pielgrzymkowymi do św. Jakuba z Composteli położonymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
  2. opieki nad pielgrzymami, którzy wędrują Camino de Santiago na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
  3. wspierania dzieł związanych z realizacją chrześcijańskiego ducha Camino de Santiago, uczestnictwa w uroczystościach liturgicznych związanych z kultem św. Jakuba Apostoła w Parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu zwłaszcza w dni związane z odpustem Jakubowym; jak również, w parafiach św. Jakuba w województwie kujawsko – pomorskim jak i na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej a także innych miejscach.

Bractwo realizuje swoje cele poprzez organizację działań promujących Camino de Santiago na terenie Europy, w szczególności takich jak: spotkania, odczyty, konferencje naukowe, koncerty, kampanie promocyjne i edukacyjne, wspólne przejścia Szlakiem św. Jakuba, święta Camino Polaco.

W ramach współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się Droga św. Jakuba w Polsce i za granicą członkowie Bractwa aktywnie uczestniczą w kolejnych spotkaniach Parlamentu Jakubowego, czyli przestrzeni współpracy organizacji, instytucji i grup nieformalnych zajmujących się Drogą św. Jakuba w Polsce. W latach 2017 i 2018 spotkania IV i V sesji odbyły w Toruniu, a Bractwo było ich organizatorem.