Zmieniony odcinek trasy Camino Polaco rozpoczyna się od leśnego parkingu w pobliżu leśniczówki Bachotek.

Przechodzimy / przecinamy drogę gruntową na wprost i wchodzimy w mało wydeptaną ścieżkę leśną. W tym miejscu Camino Polaco łączy się z turystycznym szlakiem zielonym, który prowadzi z Łąkorza do Górzna. Camino Polaco wraz z tym szlakiem prowadzi do miejscowości Tama Brodzka. Ułatwia to podążanie Camino Polaco, gdyż znaki zielone są częściej niż znaki muszli.

UWAGA: rowerzyści powinni pojechać w lewo koło leśniczówki i dalej prosto, aż do rozwidlenia dróg leśnych i tu skręcić w prawo (nie dojeżdżać do asfaltu), w utwardzoną (kamienisto – piaszczystą) drogę, która prowadzi do pomnika pomordowanych (jest strzałka) przy Mostku Jadwigi nad rzeką Skarlanką.

Po wejściu około 50 m. w głąb lasu ścieżka poszerza się i jako droga leśna opada wąwozem w dół i dochodzi do leśnej polany, gdzie skręca w drogę leśną w lewo. Podążamy nią ok. 200 m i skręcamy w prawo, wkraczając w obszar Rezerwatu Przyrody Bachotek. Dalej idziemy ścieżką leśną i dochodzimy do utwardzonej (kamienisto – piaszczystej) drogi, w którą należy skręcić w prawo.

UWAGA: jest możliwość noclegu w Stanicy wodnej PTTK nad jeziorem Bachotek (czynna sezonowo) – w tym miejscu schodzimy ze szlaku i idziemy ścieżką leśną, przecinając utwardzoną drogę, do której doszliśmy „na wprost” idąc szlakiem turystycznym żółtym.

Idąc dalej Camino Polaco drogą kamienisto – piaszczystą, dochodzimy do Mostku Jadwigi na rzeką Skarlanką, która łączy Jezioro Bachotek (po lewej stronie) z Jez. Strażym i dalej Jez. Zbiczno.

Przed mostkiem, po prawej ręce znajduje się wodowskaz.
Przechodząc przez mostek dochodzimy do leśniego miejsca odpoczynku (po prawej stronie) i pomnika pomordowanych w czasie II w.ś.

UWAGA: rowerzyści powinni pojechać dalej tą utwardzoną (kamienisto – piaszczystą) drogą w lewo pod górkę, koło pomnika i trzymać się jej aż do parkingu leśnego przy rozwidleniu dróg.

Zaraz za mostkiem szlak skręca w lewo, w leśną ścieżkę biegnącą w pobliżu brzegu jeziora (tzw. ścieżkę wędkarzy), by po ok. 1 km wrócić z powrotem na utwardzoną (kamienisto – piaszczystą) drogę, wchodzimy lekko pod górkę przy kamiennym mostku, skręcamy w lewo i dalej podążamy tą drogą. Po ok. 1,2 km dochodzimy do kolejnego parkingu leśnego i rozwidlenia dróg. Wybieramy drogę prosto (lewe odejście), której nawierzchnia jest utwardzona z domieszką żużla. Drogą tą idziemy ok. 400 m. Tu skręcamy w lewo w drogę leśną nieutwardzoną, która prowadzi w kierunku jeziora.

UWAGA: rowerzyści powinni pojechać dalej tą utwardzoną (kamienisto – piaszczystą) drogą.

Po ok. 350m. dochodzimy do brzegu Jeziora Bachotek i na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo, by dalej podążać wzdłuż brzegu. Po ok. 640 m droga skręca w prawo odbijając od brzegu jeziora i dochodzi kolejny raz do utwardzonej kamienisto – piaszczystej drogi leśnej, której nawierzchnia w tym miejscu zmienia się na asfaltową (nawierzchnia nierówna, z dziurami).
Dragą tą dochodzimy do DK15 w m. Tama Brodzka. Tu Camino Polaco skręca w prawo, a zielony szlak turystyczny odchodzi w lewo, w kierunku Górzna .

Po przejściu ok. 100 m, przy przystanku autobusowym, Szlak św. Jakuba skręca w lewo – przechodzi przez DK15. Od tego miejsca Camino Polaco biegnie ponownie razem ze szlakiem turystycznym żółtym (z Radomna do Brodnicy). skręcamy w prawo na drogę piaszczystą, która prowadzi lasem wzdłuż linii kolejowej.