Dobrzyńsko-Kujawska Droga św. Jakuba

W dobie odradzającego się w Polsce kultu Jakubowego przywracanie duchowego i materialnego wymiaru Camino de Santiago na Ziemi Dobrzyńskiej oraz Kujawach uznać należy za wielce wskazane. Wyznakowana trasa w większości biegnie wariantami kujawsko-dobrzyńskiego fragmentu prastarego szlaku z Kijowa przez Brześć, Drohiczyn, Płock, Włocławek i Gniezno na zachód Europy.

Doprowadzenie oznaczeń Drogi św. Jakuba z Warszawy do Dobrzynia nad Wisłą zakończyło prace nad odtworzeniem jej przebiegu na Mazowszu. Spośród wielu propozycji kontynuowania znakowania szlaku w celu połączenia go z Drogą Polską (Camino Polaco), przyjęta została koncepcja poprowadzenia go dwoma alternatywnymi drogami, które biegnąc wspólnie z Dobrzynia nad Wisłą do kościoła pod wezwaniem św. Jakuba w Chełmicy Dużej, po rozdzieleniu się, umożliwią dotarcie do Torunia (Mazowiecka ) oraz Kruszwicy (Dobrzyńsko – Kujawska ).

Licząca ponad 100 km* trasa Dobrzyńsko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba biegnie przez Ziemię Dobrzyńską oraz Kujawy z Dobrzynia nad Wisłą do Kruszwicy przez Grochowalsk, Zaduszniki, Chełmicę Dużą, Fabianki, Szpetal Górny, Włocławek, Wieniec Zdrój, Wieniec, Brześć Kujawski, Lekarzewice, Kościelną Wieś, Pocierzyn, Siniarzewo, Krzywosądz, Dobre, Bronisław i Piaski.

Dobrzyńsko-Kujawska Droga św. Jakuba, stanowiąc istotny element ogólnopolskiej sieci Camino, pozostaje drogą lokalną, która mamy nadzieję, przyczyni się do popularyzacji walorów naszej Małej Ojczyzny. Obecność szlaku potraktujmy jako zaproszenie do podjęcia próby wkroczenia na Camino, nie tylko fizycznej drogi do Santiago, ale jakże często przełomowego, a nawet zwrotnego punktu życia, dla tych, którzy wyruszyli.

* Po przejściu 100 km na dowolnej drodze w Polsce można otrzymać certyfikat (skan Paszportu Pielgrzyma należy przesłać na adres: biuro@camino.net.pl), a po przejściu całej Dobrzyńsko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba można otrzymać, wzorowane na hiszpańskiej compostelce, zaświadczenie (zgłoszenia – Oddział Kujawski PTTK, ul. Słowackiego 1a, poczta@wloclawek.pttk.pl).

Grupa miłośników Dobrzyńko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba, której otwarcie nastąpiło 23.06.2019 roku, aktywnie włączyła się w działania na rzecz propagowania i promocji tego wyjątkowego szlaku pielgrzymkowego. Staliśmy się cząstką liczącego ponad 1200 lat ruchu Camino, co nobilituje, ale jednocześnie stanowi wielkie wyzwanie, któremu chcemy sprostać.

Włączyliśmy się w Europejskie Dni Camino de Santiago zainicjowane przez Europejską Federację Dróg św. Jakuba z siedzibą w Puy- en-velay (Francja), a Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako jej członek od 2017 roku, było ich koordynatorem na naszym terenie. W ramach działań, zaplanowanych jako długofalowy program, zorganizowaliśmy I Rajd Camino na 12,5-kilometrowym odcinku: Sobowo – granica Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Kamienica – Dobrzyń nad Wisłą, gdzie formalnie rozpoczyna się trasa Dobrzyńsko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba. Było to symboliczne rozpoczęcie przez nas wędrówek, które pragniemy kontynuować w następnych latach (dwa rajdy rocznie), w który wzięło udział 50 turystów.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Dobrzyńskiego Towarzystwa Rozwoju wykonaliśmy 3 tablice informacyjne, które zostały umieszczone przy kościołach parafialnych w Dobrzyniu nad Wisła, Chełmicy Dużej i Siniarzewie.

Udało nam się również opracować i dzięki Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Region Południe wydrukować folder D-K Camino z mapką oraz podstawowymi informacjami krajoznawczymi i praktycznymi. Jest to zarówno materiał promocyjny, jak i praktyczny miniprzewodnik dla tych, którzy wyruszą na nasz szlak.

Te materialne dowody zaistnienia Dobrzyńsko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba w przestrzeni kulturowej cieszą, ale największą dla nas wartością jest świadomość coraz skuteczniejszego docierania z „jakubowym” przesłaniem do coraz szerszego grona mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.

Nasza Droga, wpisując się w liczącą ponad 7000 km sieć Camino w Polsce, pozostaje szlakiem lokalnym, który umożliwia poznanie ciekawych i mniej powszechnie znanych zakątków Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw. O tym, że wytyczenie kolejnego szlaku miało sens, a nawet było oczekiwane, świadczy rosnąca liczba pielgrzymów w skupieniu wędrujących za znakami „żółtej muszli”. Ich obecność i jakże często okazywana radość z możliwości wędrowania, jest dla nas powodem do satysfakcji i bodźcem do podejmowania dalszych działań.