Camino Polaco to blisko 250-kilometrowy odcinek dróg przechodzących przez województwo kujawsko-pomorskie (od Kaługi do Mogilna), a docelowo zmierzający do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. Przed pielgrzymem otwiera się szlak pełen niezwykłych miejsc, niemych świadków wielkich chwil historii, ale także dzieł sztuki i doświadczenia wiary pokoleń mieszkających na tych ziemiach. Wyrazem tej wiary są liczne kościoły i kaplice rozsianych po Drodze Polskiej. Znakiem Szlaku jakubowego od wielu lat, zarówno w Hiszpanii jak i w Polsce, jest muszla, którą pielgrzymi umieszczają w widocznym miejscu oraz znakuje się nią drzewa, słupy, budynki by wskazywała kierunek pielgrzymowania. W województwie kujawsko-pomorskim istnieje autorski wzór znaku muszli, który został opracowany przez Odział Miejski PTTK w Toruniu. Towarzyszy on wielu innym, międzynarodowym opracowaniom graficznym tego pielgrzymiego znaku.