4 czerwca w poniedziałek, miało miejsce spotkanie Rady Programowej ds. Camino de Santiago w Województwie Kujawsko-Pomorskim, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Ks. Bp Wiesław Śmigiel, Marszałek Województwa Piotr Całbecki a poprowadził je ks. dr hab. Piotr Roszak prof UMK. Omówiona została współpraca między diecezją, parafiami a instytucjami zajmującymi się Camino w regionie. Przedstawiona została też działalność Bractwa św. Jakuba którą zreferował Jerzy Kalinowski, oraz aktualny stan prac znakarskich na Dobrzyńsko-Kujawskim Szlaku św. Jakuba.