Newsletter

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje związane ze szlakiem
Kolejne spotkanie sympatyków Camino de Santiago 30 kwietnia 2015 r.

Zapraszam na kolejne spotkanie poświęcone Szlakowi Jakubowemu w najbliższy czwartek, 30 kwietnia,
o godz. 19.00 do sali nr 1 Wydziału Teologicznego UMK

Szanowni Państwo, drodzy Caminowicze,

przypominam ustalenia z ostatniego spotkania, podczas którego zdecydowaliśmy o powołaniu do życia Bractwa przy toruńskiej parafii św. Jakuba. Wraz z ks. proboszczem Wojciechem Kiedrowiczem serdecznie zapraszamy w najbliższy czwartek 30 kwietnia, o godz. 19.00 do sali nr 1 na Wydziale Teologicznym UMK na spotkanie chętnych, którzy chcieliby przejść do historii jako 'założyciele' i zaangażować się w prace przyszłego Bractwa.

Na tym etapie naszych przygotowań, w których zapoznawaliśmy się z modelami funkcjonowania podobnych stowarzyszeń Jakubowych w Polsce (zwł. w Więcławicach Starych), dojrzeliśmy do chwili, aby powołać nasz Bractwo Jakubowe w dniu 25 lipca br. Jest ono otwarte na wszystkich, którzy pragną propagować wartości duchowe związane z Camino de Santiago, uczestniczyć na miarę swoich możliwości w podejmowanych inicjatywach, a także otaczać opieką duchową pielgrzymów wędrujących do Santiago, realizując w ten sposób chrześcijański ideał pielgrzymkowy. Do Bractwa mogą zapisać się wszyscy mieszkający na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie muszą to być osoby zamieszkujące w Toruniu.

Na spotkanie w czwartek serdecznie zapraszam też osoby, które chciałyby nas wesprzeć podczas zbliżającej się konferencji Jakubowej w dniu 30 maja br. Potrzebujemy wypieków caminowych, osób do pomocy w przyjmowaniu gości, pracach biurowych. Będziemy wdzięczny za każdą pomoc, a także sugestie.

Buen Camino!
ks.Piotr Roszak
Pracownia Szlaku św. Jakuba, Wydział Teologiczny UMK

"Praelatus autem debet se custodire a defectu cuiuscumque modi, et maxime ab impatientia quia ipse portat totum pondus multitudinis" (Tomas de Aquino, In 1 Thes, cap.V, lect. 2)

Zachęcam do śledzenia informacji o wszystkich wydarzeniach dot. Camino Polaco również na Facebooku:

f