Dnia 24 lutego Bractwo Świętego Jakuba Apostoła działające przy parafii Św. Jakuba w Toruniu spotkało się na rocznym walnym zebraniu podsumowującym działalność w 2016 r. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.00 Mszą Świętą a następnie członkowie Bractwa przeszli do salki parafialnej przy ul. Browarnej by wysłuchać sprawozdania zarządu. Spotkanie rozpoczął wice prezes ks. Wojciech Kiedrowicz proboszcz parafii Św. Jakuba.

Na dzień 24 lutego Bractwo liczy 36 osób i ma bardzo ciekawe plany na 2017 r. o czym będziemy informować na bieżąco.