„Dlaczego Rzym? Kilka słów o pobudkach, przygodach i przemyśleniach pielgrzymkowych”

Dnia 24 kwietnia o godz. 19.00 odbędzie się kolejne spotkanie Pracowni Szlaku Św. Jakuba oraz Bractwa Jakubowego w Toruniu na Wydziale Teologicznym UMK. Zwyczajowo zaprasamy do wydziałowej Kaplicy a następnie na spotkanie do sali. Tego dnia gościem naszym będzie pan Wiktor Binnebessel, który zamierza podzielić się z nami motywacjami, jakie skłoniły Jego samego oraz kolegów w 2016 roku do podjęcia trudu pielgrzymowania. Dlaczego wybrali Rzym, a nie np. Santiago de Compostela. Przedstawi przebieg  trasy wraz z najistotniejszymi wydarzeniami oraz podsumuje swój wywód przemyśleniami na temat istoty pielgrzymowania.

Wiktor Binnebesel – urodzony w 1996 roku, toruński autochton, obecnie magistrant na kierunku Ochrona Dóbr Kultury, specjalności zabytkoznawstwo i muzealnictwo na UMK, od trzech lat działający w zarządzie Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza, lektor i ceremoniarz przy kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu, z zamiłowania mediewista, kolarz i piechur.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.