W dniach od 15-17 marca 2019 r. Bractwo Świętego Jakuba w Toruniu oraz sympatycy szlaku jakubowego z Polski spotkali się w Mogilnie, w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie, by przeżywać dni skupienia. Wykłady i homilie wygłosił  Ks. dr hab. Piotr Roszak prof. UMK, była okazja wsłuchać się w historię pielgrzymowania w Polsce, którą zreferował ks. Dariusz Doburzyński. Był czas na modlitwę, refleksję, śpiew i zwiedzanie. W historię i tajniki zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wprowadził brat Jarosław Rajski. Poniżej fotorelacja którą prezentujemy dzięki uprzejmości sekretarza bractwa Mirki Buczyńskiej, która przekazała swoje zdjęcia. To był wspaniały czas!