Zapraszamy na najnowszy cykl filmowy Teresy Kudyby „Grunt to Droga”, konsultacja naukowa: ks. dr hab. Piotr Roszak.
Produkcja: Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk.

Premiera cyklu filmowego będzie miała miejsce w trakcie X Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie, 7 października. Kolejny pokaz odbędzie się w Toruniu w Centrum Sztuki Współczesnej, 10 października o godz. 18.00.
Wstęp wolny.

„Grunt to Droga” przedstawia pięć opowieści filmowych o Camino Polaco. Camino to rodzina, wolność, pokora, braterstwo, odwaga. Pielgrzymi wędrują kujawskimi drogami naznaczonymi jakubową muszlą: samotnie, w gronie rodziny lub braterskiej grupie. Przeżywają, świadczą, dzielą się, otrzymują. Bohaterami cyklu są osoby pochodzące z różnych środowisk, których pozornie nic nie łączy. Jednak wspólnym mianownikiem dla nich okazuje się właśnie Camino de Santiago – łączy nas jeden cel – to jest Droga – o czym mówi jeden z pielgrzymów.

Camino Polaco Odcinek Drogi św. Jakuba w Polsce wiodący z miejscowości Ogrodniki na granicy z Litwą przez Olsztyn, Toruń do Słubic na granicy z Niemcami. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ponad 200 km odcinek szlaku prowadzi przez miasta i miejscowości bogate w atrakcje turystyczne i kulturalne, które leżą na dawnym trakcie handlowym wiodącym z Rygi do Amsterdamu. Za przejście szlaku Camino Polaco w województwie kujawsko-pomorskim przyznawana jest przez PTTK w Toruniu okolicznościowa odznaka św. Jakuba. Kujawsko-pomorskie szlaki jakubowe wspierane są przez lokalny samorząd, który reprezentuje Polskę w strukturach Europejskiej Federacji Dróg św. Jakuba a działania na rzecz rozwoju prowadzą m.in. Rada Programowa ds. rozwoju szlaku św. Jakuba przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Pracownia Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK.

Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk ma na celu wspieranie młodych adeptów muzyki, organizowanie wydarzeń kulturalnych poświęconych Chopinowi i jego czasom. Wspólnie z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni współorganizuje przedsięwzięcia propagujące szlak św. Jakuba na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. Soboty na Drodze św. Jakuba, punkt informacyjny o Camino Polaco na terenie Kujaw i Pomorza).

Serdecznie zapraszamy!!!