2 marca 2019 r. odbyło się walne zebranie Bractwa Św. Jakuba w Toruniu. Podczas spotkania zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności bractwa oraz wybrano nowy zarząd. Zebrani członkowie udzielili ustępującej Kapitule Bractwa absolutorium i dokonali wyboru nowych członków Kapituły i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku wyborów członkami Kapituły zostali:
Jerzy Kalinowski – Prezes,
ks. Wojciech Kiedrowicz – Z-ca Prezesa,
Mirosława Buczyńska – Sekretarz,
Roma Adamska – Skarbnik,
Anna Barwik – Członek Bractwa,
Franciszek Rutkowicz – Członek Bractwa,

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
Edward Hartwich – Przewodniczący
Elżbieta Hartwich – Z-ca Przewodniczącego
Joanna Czerwińska – Członek