Przypominamy,że już sobotę 20 października rozpoczyna się kolejna międzynarodowa konferencja w Krakowie pod tytułem „Duchowość i Przestrzeń” w kontekście Camino de Santiago. Załączamy szczegółowy plan obrad, zachęcając do wzięcia w nich udziału.

RAMOWY PROGRAM
XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago”

Kraków – Więcławice Stare, 20 października 2018 r. 

20 października 2018 r. (sobota)

8.00–9.00 – rejestracja uczestników konferencji (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)

9:00–9:30 – uroczyste otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)

9:30–11:00 – sesja referatowa I (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3). Prowadzenie sesji: dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka.

prof. Enrique Alarcón (Universidad de Navarra)

Paleochrześcijańskie świadectwo o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny w Grobie Apostolskim w Santiago de Compostela

Elisardo Temperán Villaverde (Canciller secretario de la Curia de Santiago de Compostela)

Camino de Santiago – nowy »dziedziniec pogan«

 dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Nie ma chwały bez bólu? Sacrum a przestrzeń i czas z perspektywy Camino de Santiago

11:00–11:30 – przerwa na kawę

11:30–13:00 – sesja referatowa II (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3). Prowadzenie sesji: dr Agnieszka Brzezińska.

dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński)

Margery Kempe – mistyczka i pątniczka 

Dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ślady jakubowe w Pakości – o odkrywaniu dziedzictwa chrześcijańskiego

 dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie)

O przedstawieniach „Męczeńskiej śmierci św. Jakuba Starszego Apostoła” w sztuce
(XV–XIX w.) – spojrzenie historyczno-teologiczne

mgr Jakub Kuchta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Postać świętego Jakuba Apostoła w wybranych przykładach polskiego przepowiadania

mgr Barbara Karpała (Schola Cantorum Cracoviensis)

Muzyczne ślady średniowiecza na Camino de Santiago. Cz. 2. Głosy klasztorów
w regionach La Rioa i Kastylia – León.

dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr Łukasz Mróz (Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku)

Sanktuaria św. Jakuba Starszego Apostoła w przestrzeni sakralnej Polski

Sesja referatowa III (sala nr 3 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, ul. Bernardyńska 3). Prowadzenie sesji: ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski.

mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)

Duchowy wymiar Camino de Santiago w XXI wieku. Inicjatywy duszpasterskie.

mgr Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Abraham czy Odyseusz – odkrywanie istoty pielgrzymowania

mgr Magdalena Goik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ciemna strona Drogi – o kryzysach duchowych w relacjach pielgrzymów pielgrzymujących do Santiago de Compostela

mgr Kamila Pasławska (Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie)

Duchowość Drogi, czyli… święty Ignacy, módl się za nami!

Paweł Śliwiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dobrzyńsko-Kujawska Droga św. Jakuba – od koncepcji do realizacji

dr Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński)

Camino de Santiago w przestrzeni wirtualnej (wybrane aspekty internetowych materiałów polskojęzycznych)

13:00–13:15 – przerwa na kawę

13.15–14.15 – sesja panelowa „Parafie pw. św. Jakuba w Polsce: dziedzictwo i wyzwania duszpasterskie” z udziałem:

  1. Józefa Drabika – kustosza sanktuarium św. Jakuba w Brzesku,
  2. Ryszarda Honkisza – kustosza sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych,
  3. Wojciecha Kiedrowicza – proboszcza parafii pw. św. Jakuba w Toruniu,
  4. Marek Kurzawa – proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaniu,
  5. Romana Zioła OFMConv. – kustosza sanktuarium św. Jakuba w Lęborku.

Prowadzenie sesji: Dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3).

14:15–14:45 – generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)

14.45–15.15 – przerwa obiadowa

15:15–16:15 – przejazd uczestników konferencji do Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych

16:30 – Jubileuszowa Msza św. w X rocznicę otwarcia Małopolskiej Drogi św. Jakuba

18:00 – uroczysta kolacja 

21 października 2018 r. (niedziela)

Międzynarodowe Spotkanie Pielgrzymów
na Małopolskiej Drodze św. Jakuba w 10. rocznicę otwarcia szlaku

7:50 – Msza św. w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych.

9:00–14:00 – pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba z sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych pod „Okno Papieskie”, a następnie przejazd do sanktuarium św. Jana Pawła II.

15.00 – Zakończenie spotkania i Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba Via Regia »z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany« (Lwów – Kraków) w kaplicy św. Jakuba w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.