W sobotę 22 września br. odbędzie się w Toruniu kolejne spotkanie Parlamentu Jakubowego.
PROGRAM
V Parlamentu Jakubowego

9:00 Msza św. w kaplicy Wydziału Teologicznego UMK
9:45 – 10:00 Rejestracja Uczestników
10:00 – 10:30 Powitanie uczestników, rozpoczęcie obrad,
wykład wprowadzający
10:30 – 11:30 Wykład ekspercki
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:30 Praca w grupach:
– Infrastruktura i Promocja / Wizerunek Dróg św. Jakuba w Polsce
– Sprawy duszpasterskie na Drogach św. Jakuba w Polsce
13:30 – 14:30 Obiad
14:30 – 15:30 Praca w grupach (c.d.)
15:30 – 16:30 Podsumowanie, dyskusja, zakończenie Parlamentu

Obrady Parlamentu odbędą się w salach Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul, Gagarina 37
W niedzielę 23 września o godz. 8:30 będzie możliwość uczestniczenia
we Mszy św. w kościele św. Jakuba Ap. w Toruniu.