XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Wielce Czcigodni Księża!

Szanowni Państwo!

Drodzy Czciciele św. Jakuba i Przyjaciele Drogi św. Jakuba!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić na XI Międzynarodową Konferencję Naukową pn.  „Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago”, która odbędzie się w dniach 20 października 2018 roku w Krakowie i w Więcławicach Starych.Planowana konferencja jest już dziewiątym spotkaniem, poświęconym m.in.  problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba oraz kultu Jakuba Starszego Apostoła w Polsce i na świecie.Organizatorami Konferencji są: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Religii, Urząd Gminy w Michałowicach oraz Bractwo i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych.

Jednym z celów konferencji jest wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba. Zapraszamy Duszpasterzy pracujących w parafiach pw. św. Jakuba Starszego w naszym kraju do udziału w sesji panelowej „Parafie p.w. św. Jakuba w Polsce: dziedzictwo i wyzwania duszpasterskie”.

Po zakończeniu konferencji – 20 października 2018 r.  o godz. 16:30 w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych zostanie odprawiona Jubileuszowa Msza św. w X rocznicę otwarcia Małopolskiej Drogi św. Jakuba.  W niedzielę 21 października 2018 r. zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Spotkaniu Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba w 10. rocznicę otwarcia szlaku.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@swjakub.pl

Z wyrazami głębokiego szacunku

i pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!

Więcej informacji tutaj