Działająca przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego, Konfrateria św. Jakuba zorganizowała 14 kwietnia w sobotę, Międzynarodową Konferencję Naukową „Rycerze i Pielgrzymi w tradycji europejskiej”. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Adeline Rucquoi z Paryża (CNRS, członek Komitetu Ekspertów Camino de Santiago) czy prof. Jesus Tanco Lerga z Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie.   Nie zabrakło przedstawicieli bractw jakubowych z całej Polski, naukowców i pielgrzymów, którzy wspólnie zastanawiali się nad patronatem św. Jakuba, a także nad znaczeniem jego przedstawień jako rycerza (tzw. matamoros). Studiując zródła historyczne i ikonograficzne, odczytywano rycerskość Jakuba jako wezwanie do wewnętrznej walki w obronie wiary, pielęgnowanie cnót chrześcijańskich oraz czujność duchową. Wiele referatów przybliżało konkretne postaci dawnych pielgrzymów rycerzy, realia ich wędrowania do Composteli, a także współczesne formy rozumienia Camino. Z naszego Bractwa św. Jakuba oraz Pracowni Camino swoje referaty wygłosi o. prof. Mieczysław Paczkowski, mgr Berenika Seryczyńska oraz ks. prof. Piotr Roszak.
Za zdjęcia dziękujemy p. Franciszkowi Mrozowi.