Drodzy Konfratrzy,
Dnia 17.03.2018 zebraliśmy się  w sali parafialnej Kościoła Św. Jakuba w Toruniu, gdzie odbyło się coroczne walne zebranie członków Bractwa Św. Jakuba Apostoła w Toruniu.
Na zebraniu Kapituła Bractwa przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017. Ważnymi elementami naszej działalności były w ubiegłym roku m.in.:
– organizacja weekendowych przejść kolejnych etapów Camino Polaco w województwie kujawsko – pomorskim oraz udział w filmie „Grunt to droga”,
– organizacja ogólnopolskiej konferencji – IV sesji Parlamentu Jakubowego
– organizacja dla członków naszego bractwa rekolekcji w Santiago de Compostela tzw. „Szkoły Jakubowej”w listopadzie 2017 r.

Członkowie Bractwa uczestniczący Walnym Zebraniu podjęli decyzję (Uchwała nr 4/2018) o podniesieniu składki członkowskiej:
– 40 zł / rok
– 20 zł / rok od uczniów / studentów / współmałżonka
oraz uchwalono, że składkę za dany rok należy wpłacić do końca I kwartału tj. 31 marca.

Plany na obecny rok to:
– organizacja weekendowych przejść kolejnych etapów Camino Polaco m. in. we współpracy w fundacją „Idź dalej” z Olsztyna (przejście 12- 13 maja odcinka Olsztyn – Gietrzwałd – Ostróda),
– organizacja ogólnopolskiej konferencji – V sesji Parlamentu Jakubowego – we wrześniu
– organizacja dla członków naszego bractwa (w listopadzie ?) rekolekcji
– obchody święta św. Jakuba i uroczyste przyjęcie kolejnych osób do Bractwa
– spotkania „nieformalne” przy kawie członków Bractwa.

Jurek Kalinowski – sekretarz Kapituły Bractwa