W poranek wielkanocny wszyscy są w ruchu: kobiety zmierzają do grobu, aby namaścić ciało Jezusa, słyszą orędzie Anioła i wracają do Apostołów, zaś św. Piotr  i  św. Jan biegną potem do grobu, aby odkryć, że rzeczywiście zmartwychwstał. Wszyscy mają zaś wrócić do Galilei, gdzie poznali Jezusa i zostali przez Niego powołani. U każdego z nich „droga” zaczyna się od słuchania Słowa i prowadzi do powrotu do najbliższych, do swoich codziennych spraw, bo tam możemy spotkać Zmartwychwstałego.

Wszystkim pielgrzymom dróg św. Jakuba, w Roku Świętym Compostelańskim, życzymy radości i pokoju płynącego z odkrywania Chrystusa Zmartwychwstałego   w  realiach każdego camino, długiego czy krótkiego, rozpoczynanego w Polsce czy kontynuowanego już w Hiszpanii, aby On każdemu z nas wyjaśniał – jak uczniom idącym do Emaus – to, co najważniejsze w życiu człowieka.

Ks. Piotr Roszak

Kapelan pielgrzymów i dróg św. Jakuba

w Diecezji Toruńskiej