Pracownia Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu przygotowała materiały duszpasterskie na Rok Święty Compostelański 2021
Camino de Santiago – droga wiary pod redakcją Ks. Łukasza Skarżyńskiego i
Ks. Piotra Roszaka. Materiały te mają pomóc w rozpowszechnianiu informacji na temat Szlaku poprzez scenariusze katechez (do wykorzystania także przy innych spotkaniach parafialnych), informacje dotyczące historii pielgrzymowania do Composteli, kazania i teksty błogosławieństw pielgrzyma.

W celu wygodniejszego korzystania z materiałów zostały one zamieszczone na stronie www.parlamentjakubowy.pl, zakładka Rok Święty Compostelański gdzie można z nich bezpłatnie korzystać.Tutaj link