W poniedziałek 25 lipca Ośrodek Chopinowski w Szafarni odwiedziła grupa pielgrzymów z Hong Kongu, która przyjechała do Polski wraz z polskim misjonarzem Ks. Czesławem Wojciechowskim w ramach Światowych Dni Młodzieży.

Uczestnicy wysłuchali prelekcji o Fryderyku Chopinie oraz muzyki wielkiego polskiego kompozytora w wykonaniu Barka Kozłowskiego. Pielgrzymi przybyli do Szafarni w dzień, który poświęcony jest Św. Jakubowi. Po wizycie w Szafarni wyruszyli szlakiem Camino Polaco czyli Szlakiem Św. Jakuba do Golubia – Dobrzynia a następnie do Ciechocina.

Dziękujemy serdecznie za obecność i życzymy owocnych przeżyć podczas spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.